Mijn acties:

In jaar 2021

1. In 2030 leven wij in een wereld waarin armoede verleden tijd is.

 

De actie die ik heb ondernomen is dat ik in 2021 samen heb gezeten met welzijnszorg in de Sint- Salvatorstraat om iets te doen voor de armoede in onze stad. Eén op de zes Gentenaars leeft onder de armoedegrens. Ik heb welzijnszorg gevraagd hoe ik kan helpen. Ze hebben mij geholpen hoe ik te werk kan gaan om geld in te zamelen voor deze organisatie. Ze hebben mij voorgesteld om een wandelingstocht te organiseren langs de geveltuintjes dat ik gedaan heb, en daar eventueel een bijdrage voor te vragen. Ik had dat jaar niet veel tijd om het te organiseren, daarom heb ik het project inzamelactie on hold gezet.

 

In het najaar van 2022 ga ik proberen om daar werk van te maken.


Vasten gedurende de maand Ramadan van 1998-2018

2. In 2030 leven wij in een wereld waarin geen honger is.

 

Vanaf 1998, toen ik 12 jaar was, tot 2018 heb ik gevast gedurende de maand ramadan om mijn geest te reinigen en om een beeld te krijgen hoe het voelt als je honger hebt. Na mijn ziekte moet ik mijn medicaties blijven nemen, waardoor ik niet meer kan vasten gedurende de ramadan. In plaats daarvan moet ik de aalmoes geven.

Vanaf 2018 help ik de voedselbank van Kras Gent met een maandelijkse bijdrage.


Sinds jaar 2001

3. In 2030 leven wij in een wereld vol goede gezondheid en welzijn.

 

Sinds 2001 help ik Artsen zonder vakanties

In 2001, toen ik 16 jaar was, heb ik een vrouw ontmoet in de oude bibliotheek aan het Woodrow Wilsonplein in Gent. Ze sprak mij aan en zei:
“Dag jongeman, zie je het zitten om ons te steunen?”. Ze gaf ook uitleg wat Artsen zonder vakanties doet. Ik werkte toen als jobstudent om mijn familie te helpen. Ik had een beetje geld over.
Ik antwoordde “Graag, maar ik ben een student en wij hebben het ook niet breed. Sorry, ik kan u niet steunen”
De vrouw antwoordde “Hoeveel kun je missen?” Ik zei “100 frank (2,5 euro) kan ik geven.”
En ze antwoordde “Kun je ons daar maandelijks mee steunen?” Ik antwoordde “Graag. Maar beloof mij mevrouw dat het geld goed wordt besteed.”
En ze antwoordde: “Beloofd!”
Vanaf dat moment steun ik Artsen zonder vakanties.


Sinds jaar 2019

4. In 2030 leven wij in een wereld waar iedereen naar school kan gaan.

Sinds 2019 help ik Stichting Pelicano

Als kind leefde ik thuis in armoede en was het moeilijk om thuis het comfort te krijgen dat elk kind verdient en werd ik ook gepest op school wegens armoede. Daarom heb ik besloten om vanaf 2019 een maandelijkse bijdrage te schenken aan Stichting Pelicano. Deze organisatie helpt kinderen in moeilijke situaties en in armoede.

Elke kind verdient een mooie jeugd


Sinds jaar 2020

5. In 2030 leven wij in een wereld waar vrouwen hetzelfde worden behandeld als mannen en er geen discriminatie is vanwege iemands seksuele geaardheid.

 

Sinds 2020 ben ik lid van Campagne Rosa

Als man kun je je soms moeilijk beheersen als je een mooie vrouw ziet. Je moet discipline hebben en je kunnen beheersen. Een man heeft een keuze om naar drie organen van zijn lichaam te luisteren: naar zijn hersenen, zijn geslachtsdeel of naar zijn hart. Onlangs heb ik gehoord in het nieuws dat in de uitgaansbuurt in Gent veel vrouwen worden lastiggevallen door mannen met seksueel overschrijdend gedrag. Dat vind ik niet mooi.
Je hebt als man een sleutel. Bewaar hem voor iemand van wie je houdt.
En in verband met werken: een vrouw die dezelfde job doet, verdient minder dan een man. Ik vind dat niet rechtvaardig. Dit moet gelijkgetrokken worden. Vrouwen en mannen moeten gelijk worden behandeld.

Ik heb gekozen om naar mijn hart te luisteren. Daarom ben ik lid geworden van Campagne Rosa.


Sinds jaar 2019

6. In 2030 leven wij in een wereld waar iedereen over schoon water en proper sanitair beschikt.

 

Sinds 2019 geef ik maandelijks een vrije bijdrage aan Join for Water.

Doorwaterschaarste in Afrikaanse landen als Congo kunnen mensen moeilijk aan drinkwater komen. Ik wilde daar iets aan doen. Zo ben ik terechtgekomen op de website van Join for Water. Ik heb gelezen dat deze organisatie in Afrikaanse landen enorm hard zijn best doet om mensen te voorzien van proper en drinkbaar water. Als de tijd rijp, is ben ik van plan om op bezoek te gaan naar Congo om te zien hoe de werken gevorderd zijn.Sinds jaar 2006

8. In 2030 leven wij in een wereld waar het werk eerlijk verdeeld is en waar economische groei mogelijk is.

Sinds 2006 ben ik lid van het ACV
Dat is een vakbond die opstaat voor werknemers als ze in moeilijkheden zijn en dit zelf niet kunnen oplossen.


Sinds jaar 2019

9. In 2030 leven wij in een wereld waar industrieën het geld dat zij verdienen ook inzetten om ons leven beter te maken.

 

Sinds 2019 geef ik maandelijks een vrije bijdrage aan WSM (We Social Movements), een organisatie die opkomt voor solidariteit en waardig werk.
De kleren die ik draag, moeten zijn gemaakt door mensen die daar een eerlijk loon voor krijgen. Daarom heb ik mij aangesloten bij WSM.


In jaar 2019

10. In 2030 leven wij in een wereld waar ongelijkheid tussen verschillende bevolkingsgroepen is verminderd.

Voor mij is iedereen gelijk. Het is daarom dat ik in 2019 de samenlevingsprijs als individu heb gewonnen.

 


Sinds jaar 2018

11. In 2030 leven wij in een wereld met duurzame steden en gemeenschappen waar mensen zich thuis en veilig voelen.

Sinds 2018 leg ik als vrijwillger geveltuintjes aan voor de Gentenaars.


Sinds jaar 2019

12. In 2030 leven wij in een wereld waar verantwoorde consumptie en productie vanzelfsprekend is.

 

Sinds 2019 werk voor de Stad Gent als elektrotechnicus. Ik heb veel geleerd binnen mijn werk hoe stad overschakelt op duurzaamheid. Bijvoorbeeld door oude lichtinstallaties te vervangen door duurzame led-verlichting.
Ik ben heel blij dat ik voor de stad werk. Gent denkt aan de toekomst van onze kinderen en van onze planeet.


In jaar 2012 en in jaar 2022

 13. In 2030 leven wij in een wereld waar klimaatverandering geen dreiging meer is.

 

In 2012 heb ik mij vrijwillig aangesloten bij 11.11.11 om een podium te bouwen op het Sint- Pietersplein en daar Sing for the Climate te zingen met alle Gentenaars. Dat is gelukt en sindsdien heb ik veel mensen leren kennen die net zo denken als ik. Ze zijn tot op de dag van vandaag goede vrienden van mij.

Mijn voornemen voor het jaar 2022 heeft te maken met het klimaat. België staat bekend als een land van lekker bier, chocolade, frietjes met mosselen en Luikse wafels. Echter, vorig jaar is België getroffen door een natuurramp, namelijk de overstromingen. Het herstel van het gebied gaat langzaam en dat doet me pijn. Afgelopen week keek ik naar mezelf in de spiegel en zei ik: “Mijn wens is dat klimaatverandering in 2030 geen bedreiging meer is voor mensen. Wat kan ik doen als klein mens?” Als klein mens kun je uiteraard veel doen, maar heb je ook de hulp van andere mensen nodig. Ik kan dit namelijk niet alleen. Vervolgens heb ik op 2 januari 2022 contact opgenomen met het Rode Kruis Mechelen. Zij hebben me doorgestuurd naar volontairesdecrise@croix-rouge.be.

Omdat ik graag mensen help, wil ik een solidariteitsactie opzetten voor het getroffen gebied in Wallonië. Ik zou graag klein willen beginnen en voor deze actie wil ik de aanleg van de geveltuintjes tijdelijk stil leggen. In plaats van geveltuintjes aanleggen, wil ik graag geld in gaan zamelen. Om geld in te zamelen, wil ik pannenkoeken, soep, alcoholvrije tiramisu en chocomousse gaan verkopen.
Ook wil ik graag een crowdfunding starten van de gemeente Gent. Mensen die vrijwillig een bijdrage willen geven, kunnen een bedrag storten op naam van het Rode Kruis. De actie loopt tot mei en in deze maand is ook het einde van de ramadan. Dit is een periode waarin iedere moslim verplicht is om een aalmoes (zakat) te geven. Ik wil iedere cent die ik verdien aan deze actie overhandigen aan het Rode Kruis Wallonië.


Sinds jaar 2012

14. In 2030 leven wij in een wereld waar dieren nog steeds in het water kunnen leven.

 

Er zijn nu vijf plekken op de wereld waar plastic soep zich verzamelt. Ik ben mij daarvan bewust en ik heb mij sinds 2012 dan ook vrijwillig aangesloten bij de Propere Pierkes van IVAGO. Deze groep inwoners van Gent is al sinds 2008 actief op pad om de stad schoon te houden. Help ons mee de straten schoon te houden van zwerfvuil en word ook een Proper Pierke!


Sinds jaar 2016

15. In 2030 leven wij in een wereld waar leven op het land voor mens en dier nog steeds mogelijk is.

 

Sinds 2016 wandel ik dagelijks in natuurreservaat de Bourgoyen-Ossemeersen.

Daarom ben ik ook lid van Natuurpunt. Ik ben heel blij dat deze organisatie bestaat.


Sinds jaar 2017

16. In 2030 leven wij samen in een wereld waar vrede, rechtvaardigheid en goede publieke dienstverlening voor iedereen beschikbaar zijn.

 

Ik verlang zo naar de vrede. Maar wat is vrede? Vrede, dat begint bij jezelf, bij jou thuis in je eigen wookamer. Het is wanneer je naar je hart luistert.

Sinds 2017 ging ik elke zondag naar de kerk als moslim voor de vrede.
Volgens het christelijk geloof vroeg Pilatus toen hij bij Jezus stond: ”Wat is de waarheid?” Jezus keek hem aan en zei niets. Nadat Jezus is herrezen, verscheen de opgestane Christus temidden van de apostelen. Hij verscheen aan hen niet alleen met een boodschap van hoop, maar ook met een boodschap van vrede, vreugde, vergeving en verzoening. ‘Vrede zij met u’ zei Hij.

Zo begroeten wij elkaar als moslims.


Sinds jaar 2012

17. In 2030 leven wij in een wereld waarin we samenwerken om deze doelstellingen te bereiken.

 

Sinds 2012 heb ik tijdens het werken voor 11.11.11 veel vrienden leren kennen. Ook toen ik werkte als vrijwilliger voor  mijn project geveltuintjes en  het buurtwerk van de stad Gent heb ik veel mensen leren kennen.
Er zijn ook veel mensen uit de kerk waar ik tot vandaag goede vrienden mee ben.
Ik geloof dat er veel mensen zijn die hetzelfde voelen en denken als ik.


Dit zijn mijn acties.
Samen kunnen wij ervoor zorgen dat de wereld een mooie plek blijft, want alleen als je samenwerkt, kun je scoren.