Sinds 2019

 

12. Verantwoorde consumptie en productie

In 2030 leven we in een wereld waarin verantwoorde consumptie en productie vanzelfsprekend is.

 

Dit is een gezamenlijke doelstelling, die de steun krijgt van 193 wereldleiders. De doelstelling is onderdeel van de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. In het plan van de Verenigde Naties staan zeventien punten vermeld, waar Verantwoorde consumptie en productie er één van is.

 

Op welke manier wil ik mijn bijdrage leveren aan dit doel?

  • De elektrische installatie van het gebouw van stad Gent in kaart brengen, zodat de elektricien die na mij komt hier ook meteen van op de hoogte is.

  • De oude lichtinstallatie vervangen door een installatie met duurzame ledlampjes.

  • Het elektrische dossier digitaliseren, zodat men die met het scannen van een barcode via een tablet kan oproepen of via een eventueel in het bord geïnstalleerde gps-ontvanger.

  • Erop letten of, als een LED toestel defect raakt, dit tijdens de garantieperiode gebeurt. Als dat het geval is, kan het worden teruggestuurd en krijgen we gratis een nieuw toestel toegezonden.

 

Sinds 2019 werk ik voor de stad Gent als elektrotechnicus.

Ik heb binnen mijn werkomgeving veel geleerd, bijvoorbeeld over de manier waarop de stad Gent overschakelt op een duurzamere manier van werken. Ik heb onder meer geleerd dat het duurzamer is om de oude lichtinstallaties te vervangen door nieuwe met ledlampjes.

Om een oude lichtinstallatie op een verantwoorde manier te vervangen door een nieuwe installatie met duurzame ledlampjes moet men het gebouw van stad Gent echter eerst volledig scannen. Daarmee bedoel ik dat de volledige elektrische installatie van het gebouw van stad Gent in kaart moet worden gebracht.

Als alles eenmaal in kaart is gebracht, moet het elektrisch dossier beschikbaar worden gemaakt bij het elektrische bord. Met behulp van dit dossier kan de elektricien de benodigde informatie zoals boomdiagrammen, stroomkringschema’s en situatieschema’s terugvinden op het bord. Zo kan elektricien veilig werken aan elektrische installatie.

Het grootste probleem hierbij is dat schema’s soms uit een elektrisch bord verdwijnen. Ik heb hiervoor een fantastische oplossing bedacht: het digitaliseren van de schema’s. Het is goed om bij dat digitaliseren te werken met een Cloud en een QR-code of een gps-ontvanger die men in het elektrische bord installeert.

 

Wat zijn een Cloud, een QR-code en een gps-ontvanger?

Cloud – een Cloud is een online verzamelpunt voor data en software. Door schema’s op te slaan in een Cloud, kan men ze met behulp van een tablet oproepen via een QR-code of een gps-ontvanger die in het elektrische bord aanwezig is.

QR-code – een QR-code is een soort barcode die in het elektrische bord kan zijn geïnstalleerd. Hiermee kan men schema’s oproepen die vervolgens kunnen worden gescand via een tablet.

Gps-ontvanger: aan de hand van een gps-ontvanger weet een elektricien precies waar hij/zij/die moet zijn. Werken met een gps-ontvanger is veiliger dan werken met een QR-code, maar wel ook kostbaarder.

Als alles op de juiste manier wordt geïnstalleerd, kan men straks alles ook digitaal volgen. Op het moment dat er ledlampjes defect zijn, kan men hier bovendien een melding van doen. Bij een geval dat binnen de garantieperiode valt, kan men vervolgens de fabrikant contacteren, kan het product worden teruggestuurd en een nieuw product gratis worden toegezonden.

 

Promofilmpje 


12-11-2022

Met dank aan: