In behandeling

 

4. Kwaliteitsonderwijs

“In 2030 leven wij in een wereld waar iedereen naar school kan gaan en kwaliteitsonderwijs kan volgen.”

 

Dit is een van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, ondersteund door 193 wereldleiders. In het plan, waar kwaliteitsonderwijs onderdeel van is, staan zeventien punten.

Ons onderwijssysteem

De eerste computer is in 1938 gebouwd door Konrad Zuse. De computer had de grootte van een klaslokaal. Vandaag de dag, in 2023, heeft de computer de grootte van een hand, zoals een smartphone. Wat een evolutie!

200 jaar geleden hadden fietsen een groot en een klein wiel. Tegenwoordig hebben fietsen wielen van dezelfde grootte  en fietsen kunnen elektrisch aangedreven worden. Zeker een vooruitgang!

In het onderwijs zie ik jammer genoeg geen evolutie. Zo’n honderd jaar geleden schreef een leerkracht op zijn schoolbord en de leerlingen schreven de informatie over in hun schriften. De leerlingen zaten in rechte rijen en hadden allemaal dezelfde handboeken.
Anno 2023 schrijft een leerkracht nog steeds op zijn schoolbord en de leerlingen schrijven de informatie nog steeds over.  De leerlingen zitten nog steeds in rechte rijen en hebben nog steeds allemaal dezelfde handboeken.

Neem twee kinderen uit dezelfde klas en elke wetenschapper zal zeggen dat de hersenen van die twee kinderen niet hetzelfde zijn. Waarom krijgen die leerlingen dan allemaal toch nog steeds dezelfde handboeken?

Ik geef een voorbeeld: een klas bestaat uit 26 leerlingen. De leerkracht onderwijst die leerlingen allemaal op hetzelfde niveau en op dezelfde manier. Maar niet elke leerling heeft dezelfde onderwijsbehoefte. Je moet het zo bekijken: het alfabet bestaat uit 26 letters. Iedere letter heeft zijn eigen kenmerken, maar alle letters zijn nodig om een mooi verhaal te schrijven. Om kwalitatief hoogstaand onderwijs te creëren, moet de leerkracht de plus- en minpunten van alle 26 leerlingen kennen. Dat is geen eenvoudige opgave! De leerkracht zal 26 verschillende handboeken nodig hebben om tegemoet te kunnen komen aan de verschillende leerbehoeften van alle leerlingen om daarmee de leermogelijkheden van al zijn leerlingen te verbeteren.

 

Oplossing?

Technologie! Door het gebruiken van tablets kunnen leerlingen op hun eigen tempo en op hun eigen niveau leren. Als een leerling een oefening maakt op een tablet, past het onderwijsprogramma zich automatisch aan aan het niveau van die leerling. Tablets zijn daarmee een effectief hulpmiddel voor leraren bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Er is een programma op de markt, genaamd SNAPPET, dat kan bepalen welke oefening op welk niveau geschikt is voor iedere leerling afzonderlijk. Zo bespaart de school op de kosten voor de aanschaf van verschillende handboeken, het zorgt voor meer leerresultaat bij iedere leerling.

 

Is technologie ook goed voor het milieu?

Dit is een moeilijke vraag. Minder fysieke schoolboeken aanschaffen betekent dat er kan worden bespaard op papier. Zo’n besparing is goed voor het milieu.

Bij het aanschaffen van tablets kan er verder op worden gelet dat ze duurzamer zijn en langer meegaan dan gemiddeld (langer dan 5 jaar). Dit maakt deze tablets ook goed voor het milieu.

 Verder kunnen (onderdelen van) tablets via RECUPEL worden gerecycled. Tablets recyclen is beter dan weggooien en nieuwe kopen.

Hoe draag ik zelf bij aan dit doel?

Door een school te steunen die aan het digitaliseren is. Deze Actie is nu nog in behandeling.

Promofilmpje 


29-07-2023

Met dank aan: